Training

This page is intended for students of mine and is in Swedish.

Denna sida är för dig som går någon av mina kurser.


Restauranger Cornerstone
Tips om kursmaterial på Skillpipe

Azure pass

Vissa kurser involverar Azure och för det så får ni Azure pass. Lite tips:

 • Ha inte saker igång i onödan. Ta bort saker efter kurs så kanske ni kan labba "hemma" efter kurs på denna kredit.
 • Aktivera passet på https://www.microsoftazurepass.com. Använd helst In-Private session i web-läsaren. Skapa gärna ett nytt mail-konto bara för detta pass. Det finns som val vid inloggning. På microsoftazurepass.com finns en länk till en bra beskrivning.
 • Passet gäller 30 dagar, eller när krediterna är konsumerade (det som kommer först).

Svenskt tangentbord i Windows

 • Titta längst ner till höger (i Windows taskbar), om det står ENG så väljer du svenska.
 • Om du inte har det valet:
  • Högerklicka Taskbar
  • Aktivera "Show touch Keyboard button"
  • Öppna det virtuella/touch tangentbordet
  • Längst ner till höger kan du nu välja språk

Mina demo-filer

Här finner demo-filer och annat som jag brukar visa på mina kurser.

Läs detta först för demo-filerna

Jag har en katalog per kurs, samt en till katalog för de demo-filer som är gemensamma mellan flera kurser. Zip filen för dom gemensamma filerna hittar du här: TiborCommonSqlScripts.zip.
Dom allra flesta av mina demo-fler är .sql filer. Dom finns dom i ett SSMS projekt/solution. Om ni vill öppna projektet så refereras dom gemensamma filerna via en absolut sökväg. Dvs vill ni hitta de gemensamma filerna från SSMS solution/projekt så måste dom packas upp i katalogen  C:\Kursfiler\Kurser\TiborCommonSqlScripts. Ett annat tips är att ta bort connection i respektive SSMS projekt, annars försöker den att logga på mot "min" SQL Server.

De demo-databaser som jag använder är i de flesta fall Adventureworks och AdventureworksDW. Det är 2014 versionerna av databaserna för att slippa hekaton-prylar. Du hittar dom här. Ibland använder jag en tabell vid namn FactResellerSalesXL i DW databasen, det är en "kopia" av motsvarande Page compressed eller CCS tabell - den kan du skapa med SELECT INTO och sen klustrat rad-index på (SalesOrderNumber, SalesOrderLineNumber).

OBS, om du har problem att nå filen:
 1. Högerklicka och kopiera länken
 2. Öppna ett "incognito window", "in-private session" eller vad det heter i din web-läsare.
 3. Klistra in länken som du kopierade till klippboken i steg 1

Aktuella kurser

T1987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Demo-filer
Handouts
Labbfiler
Grant Fritcheys "SQL Server Execution Plans" från Redgate

T2761, Querying Data with Transact-SQL
Demo-filer
Handouts
Labbfiler

T2762-1, Developing SQL Databases, Part 1
Demo-filer
Handouts
Labbfiler

T2762-2, Developing SQL Databases, Part 2
Demo-filer
Handouts
Labbfiler

T2764, Administering a SQL Database Infrastructure
Demo-filer
Handouts
Labbfiler

T2765, Provisioning SQL Databases
Demo-filer
Handouts
Labbfiler

A525, SQL Server – upgrade and sharpen your DBA and developer skills
Labbfiler
Demo-filer
PDF filer
DP-080, Querying Data with Microsoft Transact-SQL
Labbinstruktioner
Demo-filer

DP-300, Administering Relational Databases on Microsoft Azure
Labbinstruktioner
Demo-filer


Gamla kurser

10987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Demo-filer

20761, Querying Data with Transact-SQL

Demo-filer

20762, Developing SQL Databases

Demo-filer

20764, Administering a SQL Database Infrastructure

Demo-filer

20765, Provisioning SQL Databases
Demo-filer