Training

Denna sida är för dig som går någon av mina kurser.
Restauranger Addskills Cornerstones
Kursmaterial på Skillpipe

Tibors demofiler

Här finner du demo-filer som jag brukar visa på mina kurser, etc.

Läs detta först

Vissa av filerna ligger i en katalog som är gemensam mellan flera kurser, dvs samma demo-fil kan användas i flera kurser. I dessa fall så är det en länk i SSMS projektet som pekar till en fil i en gemensam katalog.
Zip filen för denna hittar du här: TiborCommonSqlScripts.zip.
För att nedanstående SSMS projektet sen ska hitta dessa filer så måste ovanstående filer (inte nedanstående) ligga i katalognamnet C:\Kursfiler\Kurser\TiborCommonSqlScripts. SSMS använder fullt kvalificerade sökvägar för länkar. 

SQL Server 2016

10986, SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update
10987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
10998, SQL Server 2017 – DBA and Developer Skills Update
20761, Querying Data with Transact-SQL
20762, Developing SQL Databases
20764, Administering a SQL Database Infrastructure
20765, Provisioning SQL Databases
Nyheter i SQL Server 2016

Microsofts kursfiler

Kursfiler (d.v.s. de som kommer från Microsoft, med kursen) kan innehålla saker som reviewfrågor och svar, labbfiler, databas, tips på ytterliggare läsning etc. Du hittar kursfilerna på Course Companion content Site.

Hej och välkomna