Training

This page is intended for students of mine and is in Swedish.

Denna sida är för dig som går någon av mina kurser.


Restauranger Cornerstone
Tips om kursmaterial på Skillpipe

Azure pass

Vissa kurser involverar Azure och för det så får ni Azure pass. Lite tips:

  • Ha inte saker igång i onödan. Ta bort saker efter kurs så kanske ni kan labba "hemma" efter kurs på denna kredit.
  • Aktivera passet på https://www.microsoftazurepass.com. Använd helst In-Private session i web-läsaren. Skapa gärna ett nytt mail-konto bara för detta pass. Det finns som val vid inloggning. På microsoftazurepass.com finns en länk till en bra beskrivning.
  • Passet gäller 30 dagar, eller när krediterna är konsumerade (det som kommer först).

Mina demo-filer

Här finner du demo-filer som jag brukar visa på mina kurser.

Läs detta först

Vissa av filerna ligger i en katalog som är gemensam mellan flera kurser, dvs samma demo-fil kan användas i flera kurser. I dessa fall så är det en länk i SSMS projektet som pekar till en fil i en gemensam katalog.
Zip filen för dom gemensamma filerna hittar du här: TiborCommonSqlScripts.zip.
För att nedanstående SSMS projektet sen ska hitta dessa filer så måste ovanstående filer (inte nedanstående) ligga i katalognamnet C:\Kursfiler\Kurser\TiborCommonSqlScripts. (SSMS använder fullt kvalificerade sökvägar när man länkar utanför projektet.)

De demo-databaser som jag använder är i de flesta fall Adventureworks och AdventureworksDW. Det är 2014 versionerna av databaserna för att slippa hekaton-prylar. Du hittar dom här. Ibland använder jag en tabell vid namn FactResellerSalesXL i DW databasen, det är en "kopia" av motsvarande Pagecompressed eller CCS tabell - den kan du skapa med SELECT INTO och sen klustrat rad-index på (SalesOrderNumber, SalesOrderLineNumber).

OBS: Du kanske behöver en In-Private session och/eller högerklicka och spara länken i nytt fönster.

Aktuella kurser

10987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Demo-filer

20761, Querying Data with Transact-SQL
Demo-filer

20762, Developing SQL Databases
Demo-filer

20764, Administering a SQL Database Infrastructure
Demo-filer

20765, Provisioning SQL Databases
Demo-filer

A525, SQL Server – upgrade and sharpen your DBA and developer skills
Labb-filer
Demo-filer
PDF filer
DP-080, Querying Data with Microsoft Transact-SQL
Labbinstruktioner
Demo-filer

DP-300, Administering Relational Databases on Microsoft Azure
Labbinstruktioner
Demo-filer