Training

This page is intended for students of mine and is in Swedish.

Denna sida är för dig som går någon av mina kurser.


Restauranger Cornerstone
Tips om kursmaterial på Skillpipe

Filer och länkar för kurser


Mina demo-filer

Här finner du demo-filer som jag brukar visa på mina kurser.

Läs detta först

Vissa av filerna ligger i en katalog som är gemensam mellan flera kurser, dvs samma demo-fil kan användas i flera kurser. I dessa fall så är det en länk i SSMS projektet som pekar till en fil i en gemensam katalog.
Zip filen för dom gemensamma filerna hittar du här: TiborCommonSqlScripts.zip.
För att nedanstående SSMS projektet sen ska hitta dessa filer så måste ovanstående filer (inte nedanstående) ligga i katalognamnet C:\Kursfiler\Kurser\TiborCommonSqlScripts. (SSMS använder fullt kvalificerade sökvägar när man länkar utanför projektet.)

De demo-databaser som jag använder är i de flesta fall Adventureworks och AdventureworksDW. I skrivande stund så har jag 2016 i slutet på deras namn. Dock så är det 2014 versionerna av databaserna som jag har återläst till 2016 i slutet på namnet (för att slippa hekaton-prylar). Du hittar dom här. Ibland använder jag en tabell vid namn FactResellerSalesXL i DW databasen, det är en "kopia" av motsvarande Pagecompressed eller CCS tabell - den kan du skapa med SELECT INTO och sen klustrat rad-index på (SalesOrderNumber, SalesOrderLineNumber).

Aktuella kurser

10987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Demo-filer

20761, Querying Data with Transact-SQL
Demo-filer

20762, Developing SQL Databases
Demo-filer

20764, Administering a SQL Database Infrastructure
Demo-filer

20765, Provisioning SQL Databases
Demo-filer

A525, SQL Server – upgrade and sharpen your DBA and developer skills
Labb-filer
Demo-filer
PDF filer
DP-300, Administering Relational Databases on Microsoft Azure
Labbinstruktioner
Demo-filer

Äldre kurser

10986, SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update
Demo-filer

10998, SQL Server 2017 – DBA and Developer Skills Update
Demo-filer

Nyheter i SQL Server 2016
Demo-filer

20462 Administering Microsoft SQL Server 2014
Demo-filer

Microsofts kursfiler

Kursfiler (d.v.s. de som kommer från Microsoft, med kursen) kan innehålla saker som reviewfrågor och svar, labbfiler, databas, tips på ytterligare läsning etc. Du hittar kursfilerna på Course Companion content Site.

Hej och välkomna